hd trans porn
xfetish.club
site-rips.club
sexvr.us
 
 

Afgående kolleger

Skoleåret 18/19 ebber snart ud, undervisningen ophører og eleverne går til eksamen. For skolen og for lektor Birgitte Holme Hartmann og lektor Niels Munk er dette år noget særligt, da Birgitte og Niels har valgt at gå på pension ved skoleårets afslutning efter mange års tro og god tjeneste på Nakskov Gymnasium og HF.

Birgitte havde i eftermiddag sin sidste undervisningstime, hvor hun blev afbrudt af kolleger, som overbragte hende blomster. For to år siden kunne vi fejre Birgittes 40 års jubilæum som lærer på Nakskov Gymnasium og HF. Birgitte har med stort engagement undervist i fagene fransk, idræt, latin og spansk, i de seneste år især i sidstnævnte. Det er Birgittes fortjeneste, at mange elever faktisk mestrer begyndersproget spansk efter 3 års spanskundervisning. Også ud over sin undervisning har Birgitte engageret sig i skolens liv, som hun har præget på alle mulige områder, for eleverne fx ved revy og musical, for kollegerne fx som repræsentant i pædagogisk udvalg.

Niels har sine sidste mundtlige eksamener på skolen i dag og i morgen. På billedet nedenfor ses han underskrive dagens karakterliste. Niels blev ansat på Nakskov Gymnasium og HF i 1987 med fagene samfundsfag og dansk. Mange elever har i årenes løb nydt godt af hans gode humør og moderne undervisning med vidtstrakt brug af it. Niels har gennem årene loyalt og kompetent varetaget mange opgaver for skolen og fx som tillidsmand arbejdet for gode arbejdsforhold for sine kolleger. Alle på skolen har nydt godt af hans poetiske åre, idet Niels ved flere lejligheder har bidraget med lejlighedssange.

Skolens personale vil på behørig vis tage afsked med Birgitte og Niels ved translokationsfrokosten før sommerferien. Derefter venter der Birgitte og Niels et velfortjent otium. Pøj pøj med det.

Ole Skibsted   exclusivejav.comjavpics.org