Eksamenstid

Elever og kursister har travlt med årsprøver og afsluttende eksamener. Som noget nyt er de skriftlige prøver i år blevet afviklet i afsnit 2’s åbne områder med tilstødende lokaler og altså ikke som hidtil i idrætscentret. Det er gået fint.

Ligeledes som noget nyt har mange skullet aflevere deres skriftlige besvarelser elektronisk på undervisningsministeriets ny eksamensplatform, netprøver.dk. Det er også gået godt…altså it-teknisk. Resultaterne af anstrengelserne bliver afgjort på censurmøderne i Odense om et par uger.

Nu er det så tid til de mundtlige eksamener, indtil vi mandag den 19. juni og de følgende dage ser glade hueklædte hf og stx -studenter på skolen og hele Vestlolland.

Der bliver nok brug for indtil da at vise noget hensyn til de travle eksamenslæsende elever og kursister.

Pøj pøj med eksamen!

OS