hd trans porn
xfetish.club
site-rips.club
sexvr.us
 
 

Hf elever i praktik på Absalon

I den ny hf-uddannelse får eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med diverse videregående uddannelser og erhverv, og får således hjælp til at afklare deres valg af uddannelse efter hf-eksamen. I 2hf indgår et forløb, hvor eleverne alt efter valgt fagpakke kommer i praktik på en af professionshøjskolen Absalons mange uddannelsesretninger. Forud herfor har eleverne forberedt sig fx via fokus på en case, og også efterfølgende bearbejdes praktikopholdet i undervisningen. Fire elever skriver følgende om deres praktikophold: 

”Vi, Emilie, Melia, Sara, Cecilie og Luna fra 2p, var tirsdag d. 13. november i projekt praktik, på Absalons sygeplejeafdeling i Nykøbing. Inden besøget havde vi fået til opgave at læse en case om 63 årige Ida, der via et cykelstyrt havde pådraget sig et hoftebrud. Vi blev modtaget af to studerende og en lærer, som vi skulle undervises af igennem dagen. Vi fik en masse brugbar information om uddannelsesforløbet på Absalon, om livet som sygeplejestuderende og om deres egne erfaringer i faget. Vi hørte bl.a. om faciliteterne på Absalon og om skolens hjælp til eleverne.

Af praktiske opgaver lærte vi bl.a. at give en indsprøjtning til en “person” (appelsin) på to forskellige måder. En indsprøjtning med 90 grader ved muskler og 40 grader ved fedtvævet. Efter det skulle vi nu prøve at måle blodtryk, puls og iltmætningsprocent i grupper.

En vigtig del af at være sygeplejerske er at kunne kommunikere med alle slags patienter, og derfor blev vi undervist i forskellige kommunikationsmetoder i tilknytning til udskrivning af patienter. Vi prøvede det i grupper af 2, hvor vi henholdsvis skulle agere sygeplejerske og patient. Dette var en god måde til at få et indblik i, hvor vigtigt kommunikation er for begge parter.

Som noget af det sidste skulle vi lave en fordoms test, da det er utrolig vigtigt at smide sine fordomme fra sig som sygeplejerske. Som afslutning evaluerede vi dagen på Kahoot.

Alt i alt var dagen på sygeplejeskolen en god og inspirerende dag, hvor vi fik et indblik i livet som sygeplejeelev fra et mere realistisk perspektiv.” 

exclusivejav.comjavpics.org