Personalia

Ved skoleårets afslutning måtte vi tage afsked med lektor Anne Kurup, som har været ansat på skolen siden 1980. Anne har undervist i dansk og tysk, men i øvrigt engageret sig i mange af skolens øvrige aktiviteter, herunder internationale relationer. Med sit nære forhold til eleverne og gennem de mange år konstant ajourførte store faglige viden har hun været en meget værdsat lærer. Nu har hun valgt at gå på pension.

Ligeledes lektor Niels-Bo Jørgensen, som har været ansat på skolen siden 1982. Niels-Bo har undervist i dansk, naturgeografi og psykologi. Eleverne har kunnet glæde sig over Niels-Bos fagligt skarpe blik for afgørende detaljer, men også over hans humor og forståelse for et ungt menneskes situation. Hans veludviklede humoristiske tilgang til tilværelsen har i øvrigt sat sine spor i de mange revyer, som han har hjulpet eleverne med ved den årlige introduktionsfest ved skolestart.

Også økonomimedarbejder Birgit Schultz har valgt at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Birgit har siden 2008 taget sig af skolens økonomi, hvilket vi alle må takke hende for. Desuden har hun som SU-administrator hjulpet eleverne med deres privatøkonomi. Altid venligt og dygtigt.  

Pøj pøj med jeres velfortjente otium, Anne, Niels-Bo og Birgit!

Ved afslutningen af skoleåret kunne vi fejre, at lektor Birgitte Holme Hartmann har været ansat på skolen i  40 år. Både på landsplan og her på skolen er 40 års jubilæum ret usædvanligt, faktisk er Birgitte den første på vor skole! Stort tillykke med det, Birgitte. Tak for dit store engagement, både i undervisningen og i alle mulige øvrige aktiviteter på skolen gennem de mange år.  Vi glæder os på skolen meget over, at du fortsætter, still going strong!  

På billedet ses fra venstre Anne, Niels-Bo, Birgit og Birgitte.

Peronalia i øvrigt

Adjunkt Hannah Maja Fold, som har været ansat i faget idræt i skoleåret 2016/2017, har fået stilling andetsteds.

Skolen ansætter pr. 1. august følgende nye lærere:
- Adjunkt Rikke Krag Christensen med fagene samfundsfag og psykologi
- Adjunkt Henriette Lundbye Petersen med fagene naturgeografi og biologi
- Adjunkt Peter Bodilsen md fagene engelsk og historie

Ole Skibsted