Evalueringsplan
på Nakskov Gymnasium og HF  2015-2018
 

Skolens kvalitetssikringssystem (baseret på bek. om kvalitetsudvikling og resultatvurdering af 11.01.05) koordinerer forskellige typer evalueringer i et 3-årigt forløb med henblik på erfaringsopsamling og kvalitetsudvikling. (Se evt. præsentationen af kvalitetssikringssystemet)
 
I vort evalueringssystem indgår:
- elevtilfredshedsundersøgelse kombineret med undervisningsmiljøvurdering (tilvejebragt af skolens undervisningsmiljøudvalg bestående af to elevrepræsentanter, en lærerrepræsentant og en ledelsesrepræsentant)
- personaletilfredshedsundersøgelse kombineret med arbejdspladsvurdering (tilvejebragt af skolens sikkerhedsorganisation, som er en del af MIO)
- årlige evalueringer (fokusgruppeinterviews) med førsteklasserne ved semesterskifte og med afgangsklasserne umiddelbart før undervisningens ophør
- årlige evalueringer af de valgte nøgleområder for undervisningsevaluering (tilvejebragt af skolens evalueringsudvalg, PANG)
- ajourføring af fælles kompetenceplaner (skriftlighedsplaner, AT-planer og planer vedr. studietekniske kompetencer) til brug for lærerne og teams koordinering
- opfølgning og støtte til skolens indsatsområder og opfølgningsplaner

Klik ind på evalueringerne:
 
2015-2016 Personaletilfredsheds-undersøgelse

Fokusgruppeinterviews med førsteklasserne i december og
med afgangsklasserne i i april

Evaluering af nøgleområder for undervisningsevaluering 2015-2016
2016-2017

 

 

Elevtilfredshedsundersøgelse kombineret med undervisningsmiljøvurdering

Fokusgruppeinterviews med førsteklasserne i december og
med afgangsklasserne i i maj

Evaluering af nøgleområder for undervisningsevaluering 2016-2017
2017-2018

 

 

Personaletilfredsheds-undersøgelse kombineret med arbejdspladsvurdering
 

Fokusgruppeinterviews med førsteklasserne i december (1g) og
januar (1hf)
samt med afgangs- klasserne i maj

Evaluering af nøgleområder for undervisningsevaluering 2017-2018

PANG (pædagogisk arbejdsudvalg på Nakskov Gymnasium og HF)
og rektor Peter J. O. Rasmussen
12.08.15
(Opdateret 05.07.18)