Evalueringsplan
på Nakskov Gymnasium og HF  2018-2021
 

Skolens kvalitetssikringssystem koordinerer forskellige typer evalueringer i et 3-årigt forløb med henblik på erfaringsopsamling og kvalitetsudvikling. (Se evt. præsentationen af kvalitetssikringssystemet)
 
I vort evalueringssystem indgår:
- årlige elevtilfredshedsundersøgelser og undervisningsmiljøvurdering hvert andet år (tilvejebragt af skolens undervisningsmiljøudvalg bestående af to elevrepræsentanter, en lærerrepræsentant og en ledelsesrepræsentant)
- årlige arbejdsmiljødrøftelser i MIO
- personaletilfredshedsundersøgelser og arbejdspladsvurdering hvert tredje år (tilvejebragt af skolens sikkerhedsorganisation, som er en del af MIO)
- årlige evalueringer (fokusgruppeinterviews) med førsteklasserne ved semesterskifte og med afgangsklasserne umiddelbart før undervisningens ophør
- årlige evalueringer af de valgte nøgleområder for undervisningsevaluering (tilvejebragt af skolens evalueringsudvalg, PANG)
- ajourføring af fælles kompetenceplaner og planer for flerfaglige forløb til brug for lærernes og teams koordinering
- opfølgning og støtte til skolens indsatsområder og opfølgningsplaner

Klik ind på evalueringerne (...når de foreligger!):
 
2018-2019 Elevtilfredshedsundersøgelse kombineret med undervisningsmiljøvurdering

Årlig arbejdsmiljødrøftelse i MIO
 

Fokusgruppeinterviews med førsteklasserne i december,
1g  og 
1hf,
samt i april med afgangsklasserne

Evaluering af nøgleområder for undervisningsevaluering 2018-2019
2019-2020

 

 

Elevtilfredshedsundersøgelse

Årlig arbejdsmiljødrøftelse i MIO
 

Fokusgruppeinterviews med førsteklasserne i december og
med afgangsklasserne i i maj

Evaluering af nøgleområder for undervisningsevaluering 2019-2020
2020-2021

 

 

Elevtilfredshedsundersøgelse kombineret med undervisningsmiljøvurdering

Personaletilfredsheds-undersøgelse kombineret med arbejdspladsvurdering

PANGs sammenfattende kommentarer til evaluerings- og kvalitetssikringssystemet 2018-2021

Fokusgruppeinterviews med førsteklasserne i december og
med afgangsklasserne i i april

Evaluering af nøgleområder for undervisningsevaluering 2020-2021
 

MIO 19.04.18
Sidst opdateret 11.12.18