Evaluering og kvalitetssikring
på Nakskov Gymnasium og HF  2009-2012
 

Skolens kvalitetssikringssystem (baseret på bek. om kvalitetsudvikling og resultatvurdering af 11.01.05) har koordineret forskellige typer evalueringer i et 3-årigt forløb med henblik på erfaringsopsamling og kvalitetsudvikling. (Se evt. præsentationen af kvalitetssikringssystemet)
 
Grundpillerne i kvalitetssikringssystemet er:
- elevtilfredshedsundersøgelse kombineret med undervisningsmiljøvurdering (tilvejebragt af skolens undervisningsmiljøudvalg bestående af to elevrepræsentanter, en lærerrepræsentant og en ledelsesrepræsentant)
- personaletilfredshedsundersøgelse kombineret med arbejdspladsvurdering (tilvejebragt af skolens sikkerhedsorganisation, som er en del af MIO)
- årlige evalueringer af første semester (både blandt eleverne/kursisterne og lærerne) og årlige evalueringer af de valgte nøgleområder for undervisningsevaluering (tilvejebragt af skolens evalueringsudvalg, PANG).

Klik ind på evalueringerne:
 
2009-2010 (Elevtilfredshedsundersøgelse kombineret med undervisningsmiljøvurdering
udskydes til efteråret 2010!)

 
Fokusgruppeinterview
med 1.klasserne og deres lærere januar 2010

Fokusgruppeinterviews april 2010 med afgangsklasserne
 

Evaluering af nøgleområder for undervisningsevaluering 2009-2010
2010-2011

 

 

Elevtilfredshedsundersøgelse kombineret med undervisningsmiljøvurdering
udskydes til oktober 2010!


Personaletilfredsheds-undersøgelse kombineret med arbejdspladsvurdering

Fokusgruppeinterview
med 1.klasserne og deres lærere januar 2011

Fokusgruppeinterviews april 2011 med afgangsklasserne

Evaluering af nøgleområder for undervisningsevaluering 2010-2011
2011-2012

 

 

PANGs sammenfattende kommentarer til evaluerings- og kvalitetssikringen 2009-2012 Fokusgruppeinterview
med 1.klasserne og deres lærere januar 2012


Fokusgruppeinterviews maj 2012 med afgangsklasserne
Evaluering af nøgleområder for undervisningsevaluering 2011-2012

PANG / OS aug.2012