Kvalitetssikring på Nakskov Gymnasium og HF
 

Nakskov Gymnasium og HF's kvalitetssikringssystem har som mål at sikre fortsat udvikling og høj kvalitet i vore uddannelsestilbud. Kvalitetssikringssystemet er afstemt efter skolens indsatsområder og opfølgningsplaner.

I kvalitetssikringssystemet, som præsenteres i nedenstående links, har vi koordineret og sammenknyttet vore forskellige typer evalueringer. Alle parter på skolen, fra bestyrelsen til hver enkelt elev, deltager i de fortløbende evaluerings- og kvalitetsdrøftelser. Dermed sikres fælles erfaringsopsamlinger og målrettet kvalitetsudvikling på skolen.

Læs mere udførligt om skolens kvalitetssikringssystem ved at klikke ind på:
 

 

- De tre niveauer i skolens kvalitetssikringssystem
- Evalueringsplan 2018 - 2021
- Skolens indsatsområder, opfølgningsplaner og
nøgleområder for undervisningsevaluering

- Kompetenceudvikling

( Evalueringer 2015 - 2018 )

 

 

Se i øvrigt
Organisationsdiagram for Nakskov Gymnasium og HF

(Version 05.07.18)