Boris Flindt-Jensen er lærer på Nakskov gymnasium og HF, han underviser i dansk, historie og er studievejleder.