Fagene på STX og HF

Nedenfor bliver du kortfattet præsenteret for fagene på STX og HF -uddannelserne.
Som det fremgår af beskrivelserne, kan fagene læses på forskellige niveauer, fra C-niveau (lavest) til A-niveau (højst). Dit valg af stx / hf, dit valg af studieretning og valgfag er afgørende for fagenes niveauer i din gymnasiale uddannelse. Læs mere herom i ovenstående afsnit om Gymnasiet og HF.


Fagbeskrivelser for fagene
Billedkunst
Biologi
Dansk
Dramatik
Engelsk
Fransk
Fysik
Historie
Idræt
Kemi
Kultur- og samfundsfagsgruppen
Matematik
Musik
Naturgeografi
Naturvidenskabelig faggruppe
Oldtidskundskab
Psykologi
Religion
Samfundsfag
Spansk
Tysk

Se hvilke videregående uddannelser dine fag, valgfag og din samlede hf/stx -eksamen giver adgang til, ved at klikke på  Adgangskortet Vær opmærksom på, at denne version af Adgangskortet ikke er tilpasset ændringerne i den nye gymnasiereform og derfor kun kan bruges som en illustration af sammenhængen mellem dit valg af fagpakke/studieretning og valgfag og dine fremtidige muligheder for valg af videregående uddannelse. Det nye Adgangskort forventes lanceret d. 2. oktober 2017 og kan findes på ug.dk herefter.

For mere udførlige beskrivelser af fagene henvises til hf- og stx -bekendtgørelsernes læreplaner  med tilhørende vejledninger på
Undervisningsministeriets hjemmeside

shemaleup.net xfetish.club site-rip.club exclusivejav.comjavpics.org