Fagene

Nedenfor bliver du kortfattet præsenteret for fagene i hf og stx -uddannelserne.
Som det fremgår af beskrivelserne, kan fagene læses på forskellige niveauer, fra C-niveau (lavest) til A-niveau (højst). Dit valg af stx / hf, dit valg af studieretning og valgfag er afgørende for fagenes niveauer i din gymnasiale uddannelse. Læs mere herom i ovenstående afsnit om Gymnasiet og HF.

Fagbeskrivelser for fagene

Billedkunst
Biologi
Dansk
Dramatik
Engelsk
Fransk
Fysik
Historie
Idræt
Kemi
Kultur- og samfundsfagsgruppen
Matematik
Musik
Naturgeografi
Naturvidenskabelig faggruppe
Oldtidskundskab
Psykologi
Religion
Samfundsfag
Spansk
Tysk

Se hvilke videregående uddannelser dine fag, valgfag og din samlede hf/stx -eksamen giver adgang til, ved at klikke på  Adgangskortet 

For mere udførlige beskrivelser af fagene henvises til hf- og stx -bekendtgørelsernes læreplaner  med tilhørende vejledninger på
Undervisningsministeriets hjemmeside

xxxcomics