Hf's opbygning

Hf består af (nedenstående med forbehold, da uddannelsen er under revision)

  • en række obligatoriske fagobligatoriske faggrupper
  • 2-4 valgfag
  • en større skriftlig opgave
  • et eksamensprojekt

Uddannelsen består af en række fag på A-, B- og C-niveau, hvor A-niveau er det højeste niveau.

De første fire uger er tilrettelagt som et introduktionskursus. Sideløbende med den faglige undervisning vil der være værkstedstimer og projekttimer.

Nedenfor kan du se, hvordan uddannelsen er opbygget.

Det 2-årige forløb

                                                                           

Fag

 

1hf

2hf

Efterår

Forår

Efterår 

Forår

Dansk A

 

 

 

 

Engelsk B

 

 

 

 

Kultur-samfundsfaggruppe*

 

 

 

 

Kunstnerisk fag / idræt C

 

 

 

 

Matematik C 

 

 

 

 

Naturvidenskabelig faggruppe **

 

 

 

 

Valgfag

 

 

 

 

Valgfag

 

 

 

 

Valgfag

 

 

 

 

Større skriftlig opgave

 

 

 

 

 

* Kultur-samfundsfaggruppe består af historie B, religion C og samfundsfag C. I Kultur-samfundsgruppe indgår et eksamensprojekt.
** Naturvidenskabelig faggruppe udgøres af biologi C, geografi C og kemi C.

Adgangskortet
Her kan du se, hvilke videregående uddannelser dine fag, valgfag og din samlede hf -eksamen giver adgang til