Hf's opbygning

Hf består af (nedenstående med forbehold, da uddannelsen er under revision)

  • obligatoriske fag
  • obligatoriske faggrupper
  • 2-4 valgfag
  • valgt fagpakke (kun fra august 2017)
  • en større skriftlig opgave

Uddannelsen består af en række fag på A-, B- og C-niveau, hvor A-niveau er det højeste niveau.

De første fire uger er tilrettelagt som et introduktionskursus. Sideløbende med den faglige undervisning vil der være værkstedstimer og projekttimer.

Nedenfor kan du se, hvordan uddannelsen er opbygget.

DET 2-ÅRLIGE FORLØB (fra august 2017)

Fag

 

1hf

2hf

Efterår

Forår

Efterår 

Forår

Dansk A

 

 

 

 

Engelsk B

 

 

 

 

Kultur-samfundsfaggruppe*

 

 

 

 

Kunstnerisk fag / idræt C

 

 

 

 

Matematik C 

 

 

 

 

Naturvidenskabelig faggruppe **

 

 

 

 

Fagpakkefag 1

 

 

 

 

Fagpakkefag 2

 

 

 

 

Valgfag

 

 

 

 

Større skriftlig opgave

 

 

 

 

Det 2-årige forløb (indtil august 2017)

                                                                             

Fag

 

1hf

2hf

Efterår

Forår

Efterår 

Forår

Dansk A

 

 

 

 

Engelsk B

 

 

 

 

Kultur-samfundsfaggruppe*

 

 

 

 

Kunstnerisk fag / idræt C

 

 

 

 

Matematik C 

 

 

 

 

Naturvidenskabelig faggruppe **

 

 

 

 

Valgfag

 

 

 

 

Valgfag

 

 

 

 

Valgfag

 

 

 

 

Større skriftlig opgave

 

 

 

 

 

* Kultur-samfundsfaggruppe består af historie B, religion C og samfundsfag C. I Kultur-samfundsgruppe indgår et eksamensprojekt.
** Naturvidenskabelig faggruppe udgøres af biologi C, geografi C og kemi C.

Adgangskortet
Her kan du se, hvilke videregående uddannelser dine fag, valgfag og din samlede hf -eksamen giver adgang til. Vær opmærksom på , at denne version af Adgangskortet ikke er tilpasset ændringerne i den nye gymnasiereform og kan derfor kun bruges som en illustration af sammenhængen mellem dit valg af fagpakke/studieretning og valgfag og dine fremtidige muligheder for valg af videregående uddannelse. Det nye Adgangskort forventes lanceret d. 2. oktober 2017 og kan findes på

ug.dk herefter.

shemaleup.net xfetish.club jamporn.net