Bestyrelsen

Gert Meyer Madsen (formand)
Selvsupplering

Steffen Rasmussen (næstformand)
Udpeget af Lolland Kommune

Troels Bruun Hansen
Udpeget af det lokale erhvervsliv

Torben Petersen
Selvsupplering

Gertrud Petersson
Udpeget af skolelederne i Lolland Kommune

Mie Bell Morgensen
Udpeget af medarbejderne (med stemmeret)

Lars Henrik Olesen
Udpeget af medarbejderne (uden stemmeret)

Jacob Ditlev Olsen
Udpeget af elevrådet (med stemmeret)

Emil Rantzau Pugerup Rasmussen
Udpeget af elevrådet (uden stemmeret)

Se bestyrelsens sammensætning

xxxcomics