Indsatsområder

Indsatsområder for skoleåret 2017-18

  • Frafald på stx og hf
  • Karaktergennemsnit og løfteevne på stx
  • Karaktergennemsnit og løfteevne på hf
  • Elevtrivsel

Opfølgningsplaner

Nøgleområder for undervisningsevaluering i skoleåret 2018-19

1. Klasseledelse (med inspiration i Dorte Ågårds bog Klasseledelse), fx styring af it, klasselokalets indretning, skolekulturens betydning som ramme for undervisningen, elev- og lærerroller og retningsgivende læringskultur, herunder fx faglig læsning.

2. Undervisningsevaluering.

3. Hf-undervisning (anvendelsesorienteret og professionsrettet undervisning)

Se tidligere års indsats- og nøgleområder