Indsatsområder

Indsatsområder for skoleåret 2016-17

  • Frafald på stx og hf
  • Karaktergennemsnit og løfteevne på stx
  • Karaktergennemsnit og løfteevne på hf
  • Opbygning af samarbejdsrelationer til Maribo Gymnasium vedrørende delvis udlægning af hf

Opfølgningsplaner

Nøgleområder for undervisningsevaluering i skoleåret 2016-17

1. Elev-/kursistrollen og læringsfællesskab. Klassen som læringsfællesskab med fokus på progression i elev / kursist -rollen (fra elev / kursist til studerende)

2. Omlagt skriftlighed, herunder bl.a.
a. obligatorisk omlægning i dansk og engelsk i 1g, 2g og 1hf
b. omlægning torsdag kl. 13.45 - 16.00
(PANG foreslår videndeling på PR-møde / pædagogisk eftermiddag om gode erfaringer med omlægning)

3. IT-pædagogik, herunder brug af ny LMS (OneDrive + Sharepoint) og brug af it til styrkelse af motivation, studieaktivitet og evaluering samt træning i kvalificeret læsning af elektroniske tekster.
(PANG anbefaler videndeling i faggrupperne om gode erfaringer med Web 2.0 programmer)

Se tidligere års indsats- og nøgleområder

xxxcomics