Tidligere års indsatsområder

Indsatsområder for skoleåret 2017-18

 • Frafald på stx og hf
 • Karaktergennemsnit og løfteevne på stx
 • Karaktergennemsnit og løfteevne på hf
 • Elevtrivsel

Opfølgningsplaner

Nøgleområder for undervisningsevaluering i skoleåret 2017-18

·    1. Læringskultur (herunder socialisering i 1. klasserne og udvikling fra elev til studerende)

2. IT-pædagogik (digital dannelse/digital distraktion). Hvordan bruger man nettet, og hvordan holder man alt det distraherende ude?

---

Indsatsområder for skoleåret 2016-17

- Frafald på stx og hf
- Karaktergennemsnit og løfteevne på stx
- Karaktergennemsnit og løfteevne på hf
- Opbygning af samarbejdsrelationer til Maribo Gymnasium vedrørende delvis udlægning af hf


Nøgleområder for undervisningsevaluering i skoleåret 2016-17


1. Elev-/kursistrollen og læringsfællesskab. Klassen som læringsfællesskab med fokus på progression i elev / kursist -rollen (fra elev / kursist til studerende)

2. Omlagt skriftlighed, herunder bl.a.
a. obligatorisk omlægning i dansk og engelsk i 1g, 2g og 1hf
b. omlægning torsdag kl. 13.45 - 16.00
(PANG foreslår videndeling på PR-møde / pædagogisk eftermiddag om gode erfaringer med omlægning)

3. IT-pædagogik, herunder brug af ny LMS (OneDrive + Sharepoint) og brug af it til styrkelse af motivation, studieaktivitet og evaluering samt træning i kvalificeret læsning af elektroniske tekster.
(PANG anbefaler videndeling i faggrupperne om gode erfaringer med Web 2.0 programmer)

---

Nøgleområder for undervisningsevaluering i skoleåret 2015-16


1. Elev-/-kursistrollen, herunder
a. motivation (fra elev/kursist til studerende) og
b. klassen som læringsfællesskab
(Specielt for hf: kursistrollen i en lektieintegreret klasse, fx med hensyn til studieaktivitet)

2. Omlagt skriftlighed, herunder bl.a.
a. obligatorisk omlægning i dansk og engelsk i 1hf, 1g og 2g
b. omlægning torsdag kl. 13.45 - 16.00

3. IT-pædagogik, herunder bl.a. brug af it til styrkelse af motivation, studieaktivitet og evaluering samt træning i kvalificeret læsning af elektroniske tekster.

---


Indsatsområder for skoleåret 2014-15

- Karaktergennemsnit for skriftlige karakterer på stx
- Frafald på hf, herunder lektiefrit hf
- Ansvarlig økonomisk styring
- Delvis ny ledelse og ledelsesstruktur


Nøgleområder for undervisningsevaluering i skoleåret 2014-2015

For 1g og 1hf:
Socialisering (fra folkeskole til gymnasieelev/hf-kursist)

Alle:
Studieaktivitet
a. skriftligt
-enkeltfagligt
-tværfagligt og studieretningsspecifikt på baggrund af skolens forslag til skriftlighedsprogressionsplaner
b. mundtligt, herunder fx
-læringsstile
-undervisningsdifferentiering
-elevtyper og
-motivation

---------------------------

Indsatsområder for skoleåret 2013-14

 • Karakterer
 • Frafald på hf
 • Elevindflydelse
 • Økonomi, herunder overgangen til OK13

Nøgleområder for undervisningsevaluering i skoleåret 2013-14

 • Studieaktivitet, skriftligt og mundtligt
 • IT i undervisningen (IT som læringsredskab)
 • Elevtyper - rummelighed


LÆS mere udførligt om Nakskov Gymnasium og HF's evaluerings- og kvalitetssikringssystem i menupunkt 
Evaluering og kvalitet 

 

shemaleup.net xfetish.club site-rip.club exclusivejav.comjavpics.org